Щукін
Олександр

молодший партнер, адвокат, кандидат юридичних наук

15.03.2022

Дещо про проблему руського корабля, ой контрагента

Україна вдало протистоїть російській федерації — державі-агресору не тільки у зоні фактичних бойових дій але й у юридичній та бізнес сфері.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення російських бойовиків на територію України вітчизняні владні інститути та бізнес спільнота здійснили цілу низку справедливих і ефективних заходів, спрямованих на позбавлення правового захисту майнових прав та інтересів юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із російською федерацію.

Національний банк України 25 лютого 2022 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати наступні банки, що перебувають під контролем російської федерації: Акціонерне товариство «Міжнародний резервний банк» та Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року № 164 до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором незавершені нотаріальні дії за зверненням осіб, пов’язаних з державою-агресором, зупиняються, у разі звернення осіб, пов’язаних з державою-агресором за вчиненням нотаріальної дії нотаріус має відмовити у вчиненні такої нотаріальної дії.

Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 3 березня 2022 року № 2116-IX яким дозволено здійснити примусове вилучення об’єктів права власності російської федерації та об’єктів права власності її резидентів (під останніми розуміються, якщо стисло, юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація) з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом України.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03 березня 2022 року № 187  з метою забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією російської федерації до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або особи, пов’язані з державою-агресором; відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання особами, пов’язаними з державою-агресором (крім безоплатного відчуження на користь держави Україна) або на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором, або на користь російської федерації.

Наразі у Верховній Раді розробляють законопроект, який дозволить здійснити націоналізацію активів, які належить російським громадянам та громадян України, яких визнають колаборантами.

Верховний Суд фактично закликав суддів та органи примусового виконання рішень утримуватися від прийняття та виконання рішень на користь осіб, пов’язаних із державною-агресором та ініціював відкрите підписання Спільної заяви судів, органів юстиції та примусового виконання рішень, професійних суддівських об’єднань, арбітражних установ, юридичних спільнот про зупинення виконання рішень на користь російської федерації до остаточного припинення агресії російської федерації й усунення наслідків цієї агресії до якої приєдналися ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» та Адвокатське об’єднання «ДЕ-ЮРЕ».

Стисло розглянемо, що мають робити приватні особи та бізнес-структури України в контексті отримання пропозиції укласти який-небудь новий договір від осіб, пов’язаних з державою-агресором або виконання зобов’язань за вже діючими договорами, укладеними із особами, пов’язаними з державою-агресором.

Щодо укладання нових договорів з резидентами російської федерації та іншими особами, пов’язаними з державою-агресором, то:

  • по-перше вирішення такого питання лежить переважно у етичній (навіть не економічній) сфері та на переконання ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» напрямок руху відповідної пропозиції та особи, що її заявило вже усім відомий;
  • по-друге такі договори буде неможливо належно виконати через наявність зазначених вище приписів законодавства та обмежувальних новел законодавства, що будуть прийняті найближчим часом. Припустимо у м. Одесі на даний час усі банківські установи припинили здійснення безготівкових розрахунків із особами, пов’язаними з державою-агресором;
  • по-третє, виходячи з сучасних нормотворчих тенденцій є велика вірогідність, що українські громадяни та юридичні особи, котрі продовжать співпрацю з особами, пов’язаними з державою-агресором можуть бути визнані колаборантами та щодо них можуть бути застосовані вкрай негативні заходи юридичної відповідальності.

Хоча можна організувати юридичну диверсію, укласти договір й отримати за таким договором передплату та спрямувати її на потреби ЗСУ без фактичного надання послуг на користь особи, пов’язаною з державою-агресором

Щодо виконання зобов’язань за вже діючими договорами, укладеними із особами, пов’язаними з державою-агресором, то зазначаємо наступне:

Незважаючи на встановлення загальної заборони виконання договірних зобов’язань із особами, пов’язаними з державою-агресором Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03 березня 2022 року № 187 містить кілька винятків щодо застосування мораторію (заборони).

Так договірні зобов’язання громадянами та юридичними особами України мають належно виконуватися щодо наступних осіб, що можуть бути визнаними пов’язаними з державою-агресором:

  • громадян російської федерації, які проживають на території України на законних підставах,
  • юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни російської федерації, які проживають на території України на законних підставах,
  • юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни України та громадяни російської федерації, які проживають на території України на законних підставах.

Склад документів, що належно підтверджують проживання громадянина російської федерації на території України на законних підставах визначений у роз’ясненні Міністерства юстиції України опублікованому 08 березня 2022 року на його офіційному веб-сайті.

Звідси очевидна рекомендація – перед укладанням будь-якого договору ретельно за участю юристів перевіряйте документи, що підтверджують особу контрагентів — приватних осіб та приватних осіб — бенефіціарів контрагентів — юридичних осіб та залишайте собі копії таких документів. Звісно перевірку складу бенефіціарів контрагентів — юридичних осіб за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань також ніхто не скасовував.

І наостанок наступні рекомендації громадянам та суб’єктам господарювання України, котрі мають невиконані фінансові та інші зобов’язання перед особами, пов’язаними з державою-агресором.

А) не виконуйте із посиланням на наявність в Україні форс-мажорних обставин до моменту їх припинення;

Листом Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 року № 2024/02.0-7.1 на усій території України засвідчений факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року.

Не заперечуємо, що наявність Листа Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 року № 2024/02.0-7.1 не є безумовним фактом, що відтерміновує виконання усіх договірних зобов’язань. Проте вектор розвитку вітчизняної правотворчої та правозастосовчої практики свідчить про те, що вірогідність притягнення до відповідальності за невиконання зобов’язань за означених вище обставин є вкрай низькою.

Б) не виконуйте у випадку якщо до врегулювання відносин за договором застосовується матеріальне право України, що на даний час навіть зобов’язує утримуватися від виконання зобов’язань перед особами, пов’язаними із державою-агресором.

Матеріальне право, що застосовується до договірних відносин між сторонами має встановлюватися безпосередньо у договорі або визначається за правилами, встановленими Законом України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року № 2709-IV

В) не виконуйте (просто не виконуйте)

Навіть, якщо до договірних відносин між сторонами застосовується матеріальне право іншої країни (скоріше за все саме російської федерації) та спір має розглядатися у суді російської федерації або міжнародних арбітражних органах то у будь-якому випадку його примусове виконання на території України є можливим лише після проходження у компетентному суді України спеціальної процедури його (рішення) визнання та допуску до виконання.

При цьому, як було зазначено вище Верховна Рада та вітчизняна судова система готується к формуванню масиву нормативного матеріалу та правозастосовної практики, що унеможливіть виконання рішень іноземних судів та міжнародних арбітражних органів про стягнення з громадян та юридичних осіб України на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Так ст. 459 Цивільного процесуального кодексу України прямо передбачає, що рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано судом Україні у разі, якщо арбітражне рішення суперечить публічному порядку України.

Щодо українського юридичного бізнесу то про припинення надання юридичних послуг та будь-яку іншу співпрацю із російськими компаніями та приватним особам – резидентам російської федерації заявили на власних веб-сайтах майже усі провідні юридичні фірми України, зокрема: ASTERS; BAKER MCKENZIE; AVELLUM; AEQUO; GOLAW; ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF; EQUITY; ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ. На регіональному рівні вищезазначену ініціативу вже підтримали АНК; ЮРЛАЙН; INTERLEGAL та авжеж ЮКК «ДЕ-ЮРЕ». Припускаємо, що кількість відмов у юридичному середовищі від будь-якої взаємодії з токсичним російським контингентом буде збільшуватися у геометричній прогресії. Також очікуємо, що найближчим часом відповідна негативна ситуація очікує й Республіку Білорусь через її недружні дії по відношенню до України.

Зі свого боку ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» повторно зазначає, що з 2014 року вона взагалі не обслуговувало російський бізнес та системно не обслуговувало приватних осіб, пов’язаних із російською федерацією. Щодо Республіки Білорусь, то навпаки, ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» активно супроводжувало працевлаштування та отримання права на постійне проживання в Україні медичних працівників, що вимушено покидали Республіку Білорусь через репресії або погрозу репресій. Зараз вони професійно боронять вже незалежність та державність України.

При цьому по каналах бізнес-зв’язків та особисте спілкування команда ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» постійно отримує підтримку від усіх (увага усіх) закордонних партнерів. Істотна частка партнерів та клієнтів приєдналася до ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» у діяльності з надання фінансової та організаційної допомоги ЗСУ та народу Україні у ці важки та трагічні часи.

 

Стоїмо і будемо стояти!

Все буде Україна!

Автор: Щукін Олександр

Шановні читачі! Публікації на цьому сайті носять інформаційний, довідковий або рекомендаційний характер, і відображають думку та думку авторів. Матеріал, що міститься у статтях / коментарях / публікаціях, є актуальним на момент створення та публікації, але ми не гарантуємо, що правила, рекомендації, процедури та законодавство, використані та описані у матеріалі, актуальні на момент, коли ви ознайомилися з ними. Автори не несуть відповідальності за наслідки застосування змісту статей/коментарів/публікації без укладання договору про надання послуг. Для отримання консультації з вашого питання напишіть нам на info@de-jure.ua, і зв'яжеться з вами юрист.