Кравченко
Даріна

керівник практики корпоративного права, юрист

09.02.2023

Договори у сфері господарських відносин: ключові моменти, на які варто звернути увагу

Нюанси укладення договорів у сфері господарський правовідносин

Загальна процедура укладення договору у господарських правовідносинах відома кожному юристу. Цивільний та Господарський кодекси України містять вичерпні положення, поняття, визначення, а також деталізують процедуру. В усьому іншому діє принцип свободи договору. Тож у цій статті розглянемо виключно ті моменти, на які не всі юристи звертають увагу або взагалі не знають та не використовують їх. Звісно, кожен договір має містити істотні умови, що визначаються чинними законодавством для кожного типу господарських відносин окремо. З моменту досягнення згоди за такими істотними умовами договір вже може бути укладено. Взагалі на практиці, беручи на вичитку договір, одразу можна зрозуміти кваліфікацію та досвід юриста, який його підготував.

Щодо умов господарського договору

Для забезпечення мінімізації підстав для нервування суб’єкта господарювання та подальших судових процесів у відносинах з контрагентами усі положення договору мають бути максимально деталізовані та чіткі: від порядку надання послуги / купівлі-продажу товару, до відповідальності та процедури належного надсилання сторонами повідомлень один одному. Не може бути допущено ані різночитання, ані суперечливих одна одній умов в одному й тому ж договорі. Так, зокрема, передбачаючи умови надання послуги не варто нехтувати положеннями, що визначатимуть момент початку та закінчення їх надання, жодних абстрактних положень. Визначаючи умови відповідальності – передбачаємо конкретний день початку її настання. Прописуючи умови належного повідомлення одна одної про додатки, додаткові угоди, рахунки, листи, акти тощо або про будь-які дії/події, пов’язані із договором або які можуть на нього впливати, не варто забувати про бажані для суб’єкта господарювання строки, а саме, наприклад, умови розірвання можуть містити у собі не лише положення, що передбачають класичне повідомлення однієї сторони іншої сторони за допомогою офіційних засобів поштового зв’язку, а й визначати, що надсилання листа на електронну пошту, яка зазначена у реквізитах договору, є належним повідомленням та від часу його відправлення (чи іншого строку на розсуд сторін) починається перебіг строку до розірвання угоди тощо.

Щодо повноважень підписантів сторін

Окремо варто звернути увагу на повноваження підписантів, особливо при укладенні договорів із банківськими установами, комунальними підприємствами або з державними / місцевими органами. Питання досить просте – необхідно запитати контрагента документи, що підтверджують повноваження особи, що проставляє свій підпис. У відносинах саме із зазначеними суб’єктами окремі юристи покладаються на твердження «там точно знають як/хто, помилки бути не може». Проте, даремно, судові спори про визнання договору недійсним займають далеко не останню позицію по їх чисельності у судах. Як у договірних відносинах із приватним суб’єктом господарювання, так і з суб’єктами публічних правовідносин структура управляння може бути складною та максимально контрольованою. Комунальні установи у своїх статутних документах нерідко містять положення про попереднє погодження укладення правочинів із управліннями, яким підпорядковуються, а органи місцевої влади досить часто змінюють своє керівництво, що також може призвести до ситуації укладення договору із підписантом, який не має повноважень взагалі або відсутній необхідний об’єм таких. Крім того, варто пам’ятати про загальне положення законодавства, відповідно до якого правочини, вартістю більше, ніж 50% чистих активів підприємства, укладаються за відповідним рішенням вищого органу юридичної особи або при наявності у статутних документах такої положень, відповідно до яких таке погодження не вимагається. Убезпечити суб’єкта господарювання від судової (та нерідко багаторічної) тяганини та проблем у вигляді недійсності договору, а найгірше – втрати грошових коштів (у будь-якому вигляді) та/або арешт майна, — обов’язок кожного обслуговуючого юриста. Реалізація такого у договірних відносинах із резидентами питань не викликає. Проте у відносинах із нерезидентами до питання варто підійти комплексно та отримати від партнера і підтвердження повноважень, і підтвердження призначення підписанта, оскільки залежно від змісту господарських правовідносин банк має право призупинити або заблокувати фінансову операцію якщо інформації по іноземному контрагенту буде недостатньо або вона буде такою, що є сумнівною чи ризикованою для банківської установи.

Щодо процесу підписання господарського договору

Звісно, завжди актуальною і найбільш поширеною процедурою є класичне підписання шляхом укладення договору на папері, проставлення підписів та печаток повноважних осіб кожної із сторін. А у випадку знаходження сторін у різних містах України – використовують пошту. Такий варіант укладення мінімально займає щонайменше 3 дні (у випадку використання послуг кар’єра) та може бути розтягнуто і до тижня-двох. При стислих строках закріплення домовленостей та початку надання послуг / поставок товару тощо варіант досить напружений як для самого суб’єкта господарювання, так і для обслуговуючого юриста. Більш прогресивною та оперативною процедурою є цифрове підписання господарського договору шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису, через кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Важливо – такий надавач послуг має бути включений до Електронного реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів (та звісно бути чинним), які сформовані центральним засвідчувальним органом Мінцифри. Найбільш розповсюдженими є сервіс «Вчасно», «Дія». Проте така форма застосовується не досить часто, оскільки країна лише на шляху цифровізації, а тому сумнівів або вагань при виборі такого способу укладення договору, найчастіше, не викликає в фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що працюють в IT-сфері, у банківських установах, суб’єктів, що здійснюють міжнародну співпрацю (з урахуваннях окремих нюансів). Однак за наявності стислих строків укладення договору юристу значно простіше підготувати для клієнта та контрагента за необхідністю законодавче обґрунтування можливості такого підписання та дійсності таких документів. Найчастіше питання від суб’єкта господарювання при укладенні договору електронно – це чи не буде проблем із податківцями. Однозначно – не буде. Суб’єкт може надати документи як у паперовій, так і у електронній формі. На практиці податківці час від часу запитують друковані документи (і така законодавча можливість у них і справді є), проте це не означає, що договір, укладений шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису не дійсний. Насправді необхідно просто роздрукувати документ та надати його інспектору.

З огляду на все зазначене, варто зауважити – ніколи не варто нехтувати такими простими, але надзвичайно важливими умовами договору та умовами його укладення. Навіть якщо контрагент або суб’єкт господарювання, обслуговування якого здійснюється, дуже поспішає або наполягає на простоті договірних відносин. Витрата додаткового часу на погодження умов та перевірку повноважень у будь-якому разі займає набагато менший строк, аніж судова тяганина та можливі наслідки у вигляді втрати коштів та обмеження користування / розпорядження майном.

Автор: Кравченко Даріна

Шановні читачі! Публікації на цьому сайті носять інформаційний, довідковий або рекомендаційний характер, і відображають думку та думку авторів. Матеріал, що міститься у статтях / коментарях / публікаціях, є актуальним на момент створення та публікації, але ми не гарантуємо, що правила, рекомендації, процедури та законодавство, використані та описані у матеріалі, актуальні на момент, коли ви ознайомилися з ними. Автори не несуть відповідальності за наслідки застосування змісту статей/коментарів/публікації без укладання договору про надання послуг. Для отримання консультації з вашого питання напишіть нам на info@de-jure.ua, і зв'яжеться з вами юрист.