23.04.2021
Вперше термін «телемедицина» у законодавстві з’являється із прийняттям Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 9 січня 2007 року, який був спрямований на підвищення інформатизації та електронізації суспільства і держави, в тому числі охорони здоров’я. Хоча саме поняття телемедицини у цьому Законі не розкривається, але звертається увага на[...]

23.04.2021
Іноземці мають право бути не тільки засновниками компаній в Україні на рівні з її громадянами, але й бути керівниками (директорами) таких компаній. Однак, необхідно брати до уваги ряд особливостей, виконання яких є обов’язковим для іноземних громадян. Засновниками ТОВ на території України можуть бути як іноземці – фізичні особи, так і іноземні юридичні особи. Розглянемо обидва[...]

20.04.2021
З 01.01.2021 року почала діяти Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, підписана 21.01.2019 року, та ратифікована 11.07.2019 року Законом України «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль» № 2753-VIII. На що варто звернути увагу? По-перше, на тарифну лібералізацію, яка включає в себе як негайне з моменту[...]

19.04.2021
 У сучасному світі альтернативне врегулювання спорів вже давно міцно обіймає свою нішу серед методів вирішення розбіжностей і протиріч поряд із судовим захистом. Так, нікого вже не здивуєш зверненням за вирішенням спору до арбітражу чи третейського суду. Разом з тим, до методів альтернативного врегулювання спорів належать також інші способи, наприклад, медіація, яка наразі набуває вже більшого[...]

05.04.2021
Найперше для розмежування варто почати з визначення такого поняття як «трудовий договір» та «цивільно правовий договір», які відрізняються між собою за своєю правової природою та правовідносинами. Згідно частини 1 статті 21 Кодексу законів про працю України(далі також – КЗпП України): «Трудовим договоромє угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи[...]

05.04.2021
У даній статі пропонується розглянути особу, щодо якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, не тільки і не стільки як особу, що вчинила суспільно небезпечне діяння, а як пацієнта, який має певний правовий статус. Кримінальний кодекс України передбачає можливість застосування примусових заходів медичного характеру – надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння,[...]