Владислав
Мартынчук

юрист

04.12.2019

Аліменти на дитину: кому і скільки

Діти чужими не бувають – про це не повинні забувати батьки. Часто після розлучення, експодружжя не може визначитись не лише з ким житиме їх нащадок, а й хто, кому і скільки платитиме аліменти. Хто, кому і скільки сплачує та чи можна боротися з неплатниками? ТОП-10 відповідей на питання щодо аліментів в Україні від юриста судової практики Владислава Мартинчука.

Питання 1:  Хто має право отримувати аліменти на дитину?

Аліменти є власністю дитини. Батьки розпоряджаються аліментами виключно в інтересах дитини. Дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами.

Отримує аліменти той з батьків, з ким проживає дитина, у випадку, якщо інший з батьків проживає окремо.

Питання 2: Чи сплачуються аліменти, якщо шлюб не розірвано, або якщо батьки не перебували у шлюбі на момент народження дитини?

Обов’язок сплачувати аліменти виникає у батьків з обов’язку утримувати дітей і не пов’язується з розірванням шлюбу.

Якщо батько/матір записані у свідоцтві про народження дитини, право на аліменти виникає автоматично, не залежить від перебування батьків у шлюбі, як на момент народження дитини, так і після.

Питання 3: До якого віку платять аліменти? Які винятки є?

За загальним правилом, аліменти на дитину сплачуються до досягнення нею 18-річного віку.

У випадку, якщо на момент досягнення повноліття (18 років) син або дочка продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, то батьки зобов’язані їх утримувати до 23 років (ч. 1 ст. 199 СК України).

Той з батьків, з ким проживає такий син або дочка, або сам син чи дочка може звернутись з позовом про стягнення аліментів до того з батьків, що проживає окремо. Аліменти стягуються до досягнення сином або дочкою 23 років або завершення навчання, залежно від того, що станеться раніше (ч. 2 і ч. 3 ст. 199 СК України).

Питання 4: Які види виплат аліментів є (за рішенням суду, за згодою сторін тощо)

Аліменти є формою утримання дитини тим з батьків, що проживає окремо від дитини, у грошовій формі, яке встановлене рішенням суду (ч. 3 ст. 181 СК України). Разом з тим законодавець фактично допускає встановлення аліментів за домовленістю між батьками.

Так, батьки за взаємною згодою можуть визначити спосіб утримання дітей та форми участі того з батьків, що проживає окремо від дитини (ч. 1 ст. 181 СК України). Такий з батьків може брати участь у вихованні дитини як у натуральній формі, так і грошовій (ч. 2 ст. 181 СК України).

Питання 5: Як розраховуються аліменти на одного, двох і трьох дітей?

Розмір аліментів може бути визначений як у частці від доходу батька або матері (ст. 183 СК України), так і твердій грошовій сумі (ст. 184 СК України). 

«Звичайний» розмір аліментів, визначений у частці від доходу батька або матері, становить одну четверту від доходу батька або матері при стягненні аліментів на одну дитину, одну третю – на двох дітей, одну другу – на трьох і більше дітей, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 СК України, п. 4 ч. 1 ст. 161 ЦПК України).

У випадку, якщо в межах виконавчого провадження не буде встановлено наявності у платника аліментів доходів, з яких можуть бути утримані аліменти, то розмір аліментів, що підлягає сплаті, розраховується виходячи із середньої заробітної плати по регіону, відповідно до інформації Державної служби статистики України.

Такий розмір може значно перевищувати розмір мінімальної заробітної плати. Так, наприклад, середня заробітна плата по місту Києві у вересні 2019 року становила 15 626 грн.

Що ж до розміру аліментів у твердій грошовій сумі, то «звичайний» такий розмір становить половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Так, наразі прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 1779 грн, а дітей віком від 6 до 18 років – 2218 грн. Отже, «звичайний» розмір аліментів у твердій грошовій сумі становитиме 889,5 грн та 1109 грн для дітей до 6 років та від 6 до 18 років відповідно (ч. 3 ст. 184 СК України, п. 5 ч. 1 ст. 161 ЦК України).

Під «звичайним» розміром аліментів розуміється такий розмір аліментів, що має бути присуджений відповідно до чинного законодавства, без врахування обставин визначених ч. 1 ст. 182 СК України.

До обставин, що враховуються судом при визначенні розміру аліментів, належать:

1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

4) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав (наприклад, нерухомості);

5) витрати платника аліментів сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів.

Даний перелік не є вичерпним.

Крім того, розмір призначених аліментів може у майбутньому бути змінено у випадках визначених законом, зокрема у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я платника або одержувача аліментів.

Питання 6: Яка мінімальна і максимальна сума аліментів?

Мінімальний розмір аліментів не може бути меншим половини прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (розміри наводились вище, 889,5 грн та 1109 грн для дітей до 6 років та від 6 до 18 років відповідно) (ч. 2 ст. 182 СК України).

Максимальний розмір аліментів чинним законодавством України не встановлений. Однак, із заробітної плати боржника не може бути відраховано більше 50% при стягненні аліментів (ч. 2 ст. 70 ЗУ «Про виконавче провадження»).

Питання 7: Чи можна змінити вже встановлений розмір аліментів?

Розмір аліментів може бути згодом змінено за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України.

Питання 8: Чи зміниться розмір аліментів в наступаючому 2020 році?

Самі ставки аліментів змінитись не повинні.

Разом з тим, збільшиться мінімальний розмір аліментів внаслідок збільшення розмірів прожиткових мінімумів на дітей.

Крім того, розмір аліментів, визначений у твердій грошовій формі, підлягає щорічній індексації (ч. 2 ст. 184 СК України), але на практиці таке положення застосовується рідко.

Питання 9: Як отримати аліменти на дитину?

Шлях перший: укласти договір щодо порядку сплати аліментів з іншим із батьків.

Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. Батьки узгоджують в договорі форму, в якій сплачуються аліменти, періодичність та способи.

Якщо розмір аліментів визначено у фіксованій грошовій сумі, до договору треба включати умови про індексацію.

Шлях другий: звернутися із заявою до суду.

У судовому порядку стягнути аліменти можна за двома процедурами – в порядку наказного провадження та в порядку позовного провадження.

Наказне провадження є спрощеним і передбачає прискорену процедуру видачі судового наказу у 5-денний строк без виклику учасників в судове засідання. Судовий наказ виступає виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню без видачі на нього виконавчого листа.

Критерії призначення аліментів у наказному провадженні: 

1) на одну дитину – 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей – 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів (ПМ*) на дитину відповідного віку на кожну дитину;

2) у твердій грошовій сумі – 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України).

У всіх інших випадках аліменти стягуються у порядку позовного провадження.

Із заявою, що відповідає вимогам встановленим в Цивільному процесуальному кодексі України (ст. 175) потрібно звернутися до місцевого загального суду за зареєстрованим місцем проживання стягувача або платника аліментів. Судовий збір у цій категорії справ не сплачується.

Результатом є рішення суду, на виконання якого видається виконавчий лист.

Питання 10: Яке покарання за невиплату аліментів існує?

Цивільна відповідальність

У випадку виникнення заборгованості з вини платника аліментів, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості (ч. 1 ст. 196 СК України).

При виникненні заборгованості в межах виконавчого провадження, якщо розмір сукупної заборгованості зі сплати аліментів перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів, за два роки – 30%, за три роки – 50%; суми штрафів підлягають перерахуванню отримувачу аліментів (ч. 14 ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження»).

У випадку наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, постановою державного виконавця платник тимчасово, до погашеннязаборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі, обмежується у:

1) праві виїзду за межі України;

2) у праві керування транспортними засобами

3) у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю,

4) у праві полювання (ч. 9 ст. 71 СК України).

Адміністративна відповідальність

Ст. 1831 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за несплату аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, у вигляді суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Якщо аліменти стягуються на дитину з інвалідністю чи тяжкою хворобою (повний перелік наведений у ч. 2 ст. 1831 КУпАП), то достатньо щоб розмір сукупної заборгованості перевищував суму відповідних платежів за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

У випадку вчинення повторного правопорушення, наступає покарання у вигляді виконання суспільно корисних робіт на строк від двохсот сорока до трьохсот шістдесяти годин.

Кримінальна відповідальність.

Ст. 164 КК України встановлена відповідальність за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) у вигляді громадських робот на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арешту на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

У випадку повторного правопорушення, розмір санкції зростає до громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк від двох до трьох років.

Автор: Владислав Мартынчук

Уважаемые читатели! Публикации на этом сайте носят информационный, справочный или рекомендательный характер, и отражают точку зрения и мнение авторов. Материал, содержащийся в статьях / комментариях / публикациях, является актуальным на момент создания и публикации, но мы не гарантируем, что правила, рекомендации, процедуры и законодательство, использованные и описанные в материале, актуальны на момент, когда вы ознакомились с ними. Авторы не несут ответственности за последствия применения содержания статей / комментариев / публикации без заключения договора об оказании услуг. Для получения консультации по вашему вопросу напишите нам на info@de-jure.ua, и с вами свяжется юрист.