Александр
Щукин

младший партнер, адвокат

Наталья
Щукина

юрист

29.04.2020

Допомога по частковому безробіттю на період карантину

Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року № 211 із 12 березня 2020 року на всій території України було введено режим карантину.

18 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року № 553-IX. Цим Законом була істотно змінена та доповнена новими положеннями стаття 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (яка, до речі, з’явилася лише 2 квітня 2020 року після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року № 540-IX), а саме було введено такий вид допомоги по безробіттю, як допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (надалі – «допомога по частковому безробіттю на період карантину»).

На виконання положень ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 306 був затверджений Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (надалі – «Порядок № 306»).

Які можливості надає остання редакція ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» та чи можна буде ними реально скористатися?

Спробуємо надати розгорнуту відповідь на це питання.

Умови отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину:

 1. Реальне зупинення (скорочення) діяльності роботодавця внаслідок карантину, яке призвело до часткового або повного скорочення тривалості робочого часу його працівників.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності роботодавця (незалежно від її змісту — виробництво продукції чи надання послуг) через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Діяльність, що здійснюється роботодавцем, повинна бути фактично припиненою або істотно скороченою саме внаслідок введення карантину (підпадати під ознаки діяльності, що має бути припинена або обмежена на період карантину), тобто мають бути працівники, які: а) не працюють у період карантину; б) працюють на умовах неповного робочого часу, у тому числі дистанційно.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України. Також допомога по частковому безробіттю не надається працівникам, що перебувають у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину (ч. 3 ст. 84 Кодексу законів про працю України). Таким чином, якщо законослухняний роботодавець, який звернувся із заявою про призначення допомоги по частковому безробіттю після набрання чинності Порядком № 306 (28 квітня 2020 року), до цього моменту з метою дотримання норм трудового законодавства України оголосив та оплатив простій або за згодою працівників надав їм відпустки без збереження заробітної плати, то він формально втратив право звернутися по отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

 1. Сплата роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усіх працівників, відносно яких подана заява про отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності. Тобто якщо карантин введено з 12 березня 2020 року, то ЄСВ повинен сплачуватися роботодавцем за усіх працівників безперервно та не нижче мінімального страхового внеску з 12 вересня 2019 року.
 2. Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається виключно роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Довідково. Згідно ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

  Мікропідприємництво Мале підприємництво Середнє підприємництво
Середня кількість працівників за попередній календарний рік до 10 осіб  до 50 осіб до 250 осіб
Річний дохід від будь-якої діяльності за попередній календарний рік
(4 квартали)
до 2.000.000 євро до 10.000.000 євро до 50.000.000 євро

 

Вищезазначені умови для віднесення особи до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, та середнього підприємництва мають бути дотримані одночасно. Суб’єктами малого підприємництва, у тому числі суб’єктами мікропідприємництва, та середнього підприємництва можуть бути фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності.

Багато юристів, що коментують нормативні новели щодо допомоги по частковому безробіттю на період карантину, зазначають про неможливість отримання даного виду допомоги суб’єктами мікропідприємництва. Проте на нашу думку, абзац 1 ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України прямо відносить суб’єктів мікропідприємництва до складу суб’єктів малого підприємництва, що надає їм право претендувати на отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

 1. Звернення роботодавця до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із заявою про виплату допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Не зважаючи на те, що строк звернення роботодавця за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину є правоприпиняючим строком, тобто таким, що унеможливлює отримання допомоги у випадку його пропуску, вважаємо за необхідне акцентувати увагу на наступних аспектах:

а) виходячи з актуальної лояльної позиції судових та інших правозастосовуючих органів щодо поновлення процедурних та процесуальних строків в період карантину, вищезазначений строк може бути продовжений за наявності у роботодавця розумних поважних причин його пропуску. Припускаємо, що є велика вірогідність поновлення таких строків.

Додатковим доводом при цьому є те, що Порядок № 306 набув чинності лише 28 квітня 2020 року.

б) зупинення (скорочення) виробництва продукції (надання послуг) роботодавцем на період карантину є тривалим правовим станом. Вважаємо, що початок зупинення (скорочення) виробництва роботодавцем може не співпадати з днем введення карантину Кабінетом Міністрів України (12 березня 2020 року) та має визначитися роботодавцем самостійно, у тому числі роботодавець може поновлювати виробництво, а потім знову його зупиняти або скорочувати.

Таким чином, якщо подати заяву про отримання допомоги по частковому безробіттю, припустимо, 30 квітня 2020 року, то у будь-якому випадку вона має бути призначена за період, що починається не раніше, ніж 30 березня 2020 року.

 1. Допомога по частковому безробіттю на період карантину призначається працівникам (тобто особам, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем) за винятком тих, які отримують будь-яку пенсію, передбачену чинним законодавством України, та працівників, які працюють у роботодавця за сумісництвом.

Розмір та період виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину

Допомога по частковому безробіттю на період карантину встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги по частковому безробіттю на період карантину не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом. На 2020 рік розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 гривні.

Таким чином, якщо на період карантину працівник повністю не працює, то за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття він може отримати 2/3 від своєї тарифної ставки або посадового окладу без врахування усіх доплат та надбавок, але не вище ніж 4723 гривні. У випадку якщо 2/3 від тарифної ставки або посадового окладу працівника буде становитиме менш ніж 4723 гривні, то доплата до мінімальної заробітної плати здійснюватися не буде. Якщо працівник на період карантину працює на умовах неповного робочого часу (наприклад, 20 робочих годин на тиждень), то 20 робочих годин йому оплачує роботодавець, виходячи з умов трудового договору працівника та фактично відпрацьованого ним часу, а за 20 робочих годин буде отримуватися допомога по частковому безробіттю із розрахунку 2/3 тарифної ставки або посадового окладу працівника за кожну фактично відпрацьовану годину.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину виплачується роботодавцем за рахунок коштів, отриманих з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з першого дня скорочення тривалості робочого часу працівників у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.

Ще раз зазначаємо, що першим днем, з якого може бути отримана  допомога по частковому безробіттю на період карантину, є день зупинення (скорочення) діяльності роботодавця, що визначається ним самостійно через видання наказу. Останній день отримання такої допомоги повинен бути в межах 30-денного строку з дня завершення карантину за рішенням Кабінету Міністрів України. Якщо роботодавець поновить свою діяльність раніше, і у його працівників не буде скорочень робочого часу, то виплата допомоги припиняється раніше. Роботодавцем періодично надаються відомості про працівників та отримані ними доходи до центру зайнятості, що призначив допомогу по частковому безробіттю на період карантину.

Порядок призначення допомоги по частковому безробіттю на період карантину

 1. Роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із заявою (у довільній формі) про отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, до якої додаються документи, визначені Порядком № 306.

Звертаємо увагу, що в умовах карантину можуть бути труднощі з отриманням довідки органів Державної податкової служби про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні 6 місяців та документів на підтвердження статусу суб’єкта малого або середнього підприємництва. На нашу думку, логічним було б передбачити можливість прийняття замість цих документів звітної фінансової та статистичної інформація, що подавалася роботодавцем за відповідні звітні періоди, або довідки з територіального органу Державної служби статистики України.

 1. Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається обласним або Київським міським центром зайнятості протягом 3-х робочих днів та оформлюється наказом керівника.

У разі подання неповного пакета документів або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості повідомляє про це роботодавцю. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. У подальшому центру зайнятості знову надаються три робочі дні для розгляду заяви роботодавця про призначення допомоги по частковому безробіттю та прийняття рішення за результатами її розгляду.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення письмово повідомляє про нього роботодавцю з обґрунтуванням причин відмови. У разі коли роботодавцю відмовлено у наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину з незалежних від нього причин, він має право повторно звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину в межах строку дії карантину, але не більше ніж протягом 30 календарних днів після його завершення.

 1. У випадку прийняття рішення про виплату допомоги протягом 3-х днів між центром зайнятості та роботодавцем укладається договір (типова форма затверджена Порядком № 306), в якому визначаються права та обов’язки сторін, порядок перерахування роботодавцю коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, гарантії зайнятості працівників, відповідальність сторін, строк дії договору, тощо.
 2. Територіальний орган Державної служби зайнятості здійснює перерахування роботодавцеві коштів для виплати допомоги працівникам протягом 3-х робочих днів після зарахування відповідних коштів на його рахунок.
 3. Роботодавець виплачує допомогу працівникам у строк не більше ніж три робочих дні після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину (відомістю на виплату грошей).

На жаль, в умовах нестабільної економіки в період так званої «коронакризи» своєчасне та у повному обсязі отримання роботодавцями коштів на виплату допомоги по частковому безробіттю на період карантину поставлено в залежність від:

 • фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що визначається в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду;
 • фактичного отримання обласним або Київським міським центром зайнятості відповідних коштів з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Припускаємо, що таке формулювання Кабінетом Міністрів України порядку надання допомоги по частковому безробіттю може привести до ручного обмеження сум виплат даної допомоги або відтермінування строків виплати в залежності від кількості поданих заяв на отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та наповненості Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Ложка дьогтю

У випадку розірвання трудового договору з працівниками, котрі отримували допомогу по частковому безробіттю на період карантину, протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів — протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) з дня закінчення виплати допомоги, з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 – скорочення штатів (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1 статті 36 – згода сторін, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України – за власним бажанням працівника, пов’язаним із порушенням роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору, кошти повертаються в повному обсязі до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Автор: Наталья Щукина

Уважаемые читатели! Публикации на этом сайте носят информационный, справочный или рекомендательный характер, и отражают точку зрения и мнение авторов. Материал, содержащийся в статьях / комментариях / публикациях, является актуальным на момент создания и публикации, но мы не гарантируем, что правила, рекомендации, процедуры и законодательство, использованные и описанные в материале, актуальны на момент, когда вы ознакомились с ними. Авторы не несут ответственности за последствия применения содержания статей / комментариев / публикации без заключения договора об оказании услуг. Для получения консультации по вашему вопросу напишите нам на info@de-jure.ua, и с вами свяжется юрист.