Евгений
Ляшук

юрист, адвокат

30.10.2019

Довірча власність як новий спосіб забезпечення виконання зобов’язань

Якщо раніше основними способами забезпечення виконання зобов’язань у кредитних правовідносинах були фактично порука та застава (іпотека), то тепер поряд із ними стоїть і право довірчої власності. Такий вид забезпечення зобов’язання був відомий ще у римському праві та наразі ефективно використовується світовою спільнотою, в тому числі, багатьма європейськими країнами. Тепер настала черга і України.

Більш того, про функціонування такого інституту йдеться у директиві 2002/47/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу  “Стосовно механізмів застосування фінансової застави”, імплементація якої є зобов’язанням України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. 

Верховною радою 20 вересня прийнято закон «Про внесення змін до деяких актів щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (надалі – Закон). 11 жовтня вказаний закон повернуто з підписом Президента.

Однією з новел, які несе в собі вказаний закон, є впровадження зовсім нового для української правової системи способу забезпечення виконання зобов’язання – права довірчої власності.

Нововведення Закону

Відповідно до Закону, право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань визначається як різновид права власності на майно, за яким кредитор, який отримав майно у довірчу власність (довірчий власник), не має права самостійно відчужувати таке майно, крім як для звернення стягнення на нього в порядку, встановленому законом. Право довірчої власності може виникати внаслідок закону або договору.

Об’єктом довірчої власності може бути будь-яке майно крім:

1. Майно, яке не може бути відчужено.
2. Майно, на яке не може бути звернено стягнення.
3. Цінні папери та корпоративні права, якщо законом не встановлено інше;
4. Земельні ділянки державної та комунальної власності.

Договір про встановлення довірчої власності укладається в письмовій формі, а на нерухоме майно – додатково підлягає нотаріальному посвідченню і реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

*  З моменту встановлення довірчої власності право власності особи, яка передала своє майно у довірчу власність, припиняється. Але попередній власник має право користуватися цим майном, та отримувати доходи, плоди та продукцію від його використання, якщо інше не передбачено договором.

Ця відмінність і є головною перевагою інституту довірчої власності перед заставою – кредиторові, як правило, не потрібно буде звертатися до суду чи до виконавчої служби з метою звернення стягнення на майно, передане у довірчу власність. Він це зможе зробити самостійно та від свого імені.

ПІДСТАВИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО, ЯКЕ Є ПРЕДМЕТОМ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ:

▪ Прострочення боржником основного зобов’язання більш ніж на 20 календарних днів;
▪ Прострочення боржником частини основного зобов’язання, якщо воно триває більше 30 календарних днів.
▪ Інші підстави, визначені договором.

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ОБ’ЄКТ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ

▪ Кредитор звертає стягнення на об’єкт довірчої власності шляхом його продажу будь-якому покупцю на його вибір.
▪ Кредитор повідомляє боржника, користувача та попереднього власника не пізніше ніж за 30 днів про намір продати майно та мінімальну ціну продажу.
▪ Боржник, користувач та попередній власник протягом 5 днів можуть внести мінімальну ціну продажу майна на депозит нотаріуса та отримати переважне право на його придбання.
▪ Договором про встановлення довірчої власності може бути передбачено інший порядок звернення стягнення на майно, мінімальна ціна його продажу, або право кредитора отримати майно у свою власність (без обмежень на користування та розпорядження) у рахунок виконання зобов’язань боржника.
▪ У випадку звернення стягнення на житлове приміщення, всі мешканці такого приміщення зобов’язані на письмову вимогу кредитора або покупця протягом 10 днів звільнити житлове приміщення.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ОБ’ЄКТ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ

Якщо інше не передбачено договором про встановлення довірчої власності, довірчий власник зобов’язаний звернути стягнення на об’єкт довірчої власності у разі настання однієї з таких обставин:

1) державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи — боржника за основним зобов’язанням або довірчого власника;
2) прийняття судом постанови про визнання боржника за основним зобов’язанням або довірчого власника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
3) смерті боржника за основним зобов’язанням, визнання його недієздатним або померлим.

* За згодою попереднього власника кредитор може відступити свої права за основним зобов’язанням третій особі.

НАСЛІДКИ ПОВНОГО ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАННЯ БОРЖНИКОМ:

▪ У випадку повного виконання основного зобов’язання, або його припинення з інших підстав, кредитор протягом п’яти робочих днів зобов’язаний повернути право власності на майно попередньому власнику.
▪Повернення права власності на майно здійснюється згідно з актом приймання-передачі, який підлягає нотаріальному посвідченню.
▪ У випадку ухилення кредитора від виконання вищевказаного обов’язку попередній власник має право звернутися з позовом до суду або до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису.

Автор: юрист судової практики, адвокат Євген Ляшук

 

Автор: Евгений Ляшук

Уважаемые читатели! Публикации на этом сайте носят информационный, справочный или рекомендательный характер, и отражают точку зрения и мнение авторов. Материал, содержащийся в статьях / комментариях / публикациях, является актуальным на момент создания и публикации, но мы не гарантируем, что правила, рекомендации, процедуры и законодательство, использованные и описанные в материале, актуальны на момент, когда вы ознакомились с ними. Авторы не несут ответственности за последствия применения содержания статей / комментариев / публикации без заключения договора об оказании услуг. Для получения консультации по вашему вопросу напишите нам на info@de-jure.ua, и с вами свяжется юрист.