Владислав
Мартынчук

юрист

29.04.2020

Громадянин адвокат: чи можна просити держоргани роз’яснити законодавство?

Звернення юридичної фірми за офіційним тлумаченням норм права є цілком прийнятним явищем. Не всі положення закону сформульовані чітко та прозоро, а тому дізнатись «позицію» контролюючого органу видається розумним та обачним. При цьому, офіційне тлумачення завжди має певну юридичну вагу, а тому його зміст зазвичай враховується і відіграє значну роль при обранні стратегії захисту клієнта.

Адвокатські запити мають певну специфіку у порівнянні з іншими видами звернень, відповідь на них є обов’язковою та своєчасною. Існують і певні обмеження – адвокатські запити  не можуть стосуватись надання консультацій і роз’яснень положень законодавства. Право на звернення із адвокатським запитом є однією із гарантій адвокатської діяльності, а тому направляти їх можуть виключно адвокати. Разом з тим, наявність статусу адвоката не позбавляє особу  права звертатись із запитами або зверненнями у «загальному» порядку, наприклад, на підставі ЗУ «Про звернення громадян» чи ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Щодо звернень адвоката до НАЗК у порядку ЗУ «Про запобігання корупції» слід відзначити, що адвокат не належить до переліку осіб, які можуть отримувати «індивідуальні» роз’яснення у порядку ч. 5 ст. 24, ч.ч. 3, 5 ст. 28 закону. Однак, вказане не позбавляє адвоката права звертатись від імені та в інтересах відповідних осіб під час представництва їх інтересів. Закон також не містить заборон щодо звернення до НАЗК за «загальним» роз’ясненням законодавства у порядку п. 15 ч.1 ст. 11 закону.

Автор: Владислав Мартынчук

Уважаемые читатели! Публикации на этом сайте носят информационный, справочный или рекомендательный характер, и отражают точку зрения и мнение авторов. Материал, содержащийся в статьях / комментариях / публикациях, является актуальным на момент создания и публикации, но мы не гарантируем, что правила, рекомендации, процедуры и законодательство, использованные и описанные в материале, актуальны на момент, когда вы ознакомились с ними. Авторы не несут ответственности за последствия применения содержания статей / комментариев / публикации без заключения договора об оказании услуг. Для получения консультации по вашему вопросу напишите нам на info@de-jure.ua, и с вами свяжется юрист.