Тестування на СOVID-19

13 травня на підпис Президенту було направлено Закон (проект № 3380), спрямований на підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню COVID-19. Закон був прийнятий 7 травня і передбачає масове тестування на COVID-19. Згідно з прийнятими зміни тестування буде обов’язковим для: — осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавирусной хвороби (COVID-19); — осіб, […]

Межі конфіденційної інформації в медичній сфері

Положення Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачають, що пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, […]

Особливості трудових відносин в медичній сфері

Пандемія коронавірусу COVID-19 знову привернула увагу суспільства і держави до медичної галузі, вдаривши по її слабких місцях. Найголовнішим елементом цієї сфери є медичний персонал. Робота медичних працівників у закладах охорони здоров’я регулюється, здебільшого, тими самими законодавчими актами, що і в інших галузях економіки. Однак через специфіку діяльності трудові відносини у медичній сфері мають низку особливостей, […]

Допомога по частковому безробіттю на період карантину

Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року № 211 із 12 березня 2020 року на всій території України було введено режим карантину. 18 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України […]

Громадянин адвокат: чи можна просити держоргани роз’яснити законодавство?

Звернення юридичної фірми за офіційним тлумаченням норм права є цілком прийнятним явищем. Не всі положення закону сформульовані чітко та прозоро, а тому дізнатись «позицію» контролюючого органу видається розумним та обачним. При цьому, офіційне тлумачення завжди має певну юридичну вагу, а тому його зміст зазвичай враховується і відіграє значну роль при обранні стратегії захисту клієнта. Адвокатські […]

Авiaція: криза внаслідок світової пандемії та наслідки заборони на перельоти

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 охопив майже весь цивілізований світ, а отже, роботу авіаперевізників здебільшого припинено (за винятком гуманітарних рейсів і рейсів, що здійснюють евакуацію). Незалежно від розміру авіакомпанії (6 літаків у складі флоту або 270), ця галузь належить до великого бізнесу, тому збитки обчислюють мільйонами й мільярдами, а питання про банкрутство може виникнути вже через […]

Медична практика під час карантину

Напевно, не існує жодної сфери діяльності, якої не торкнувся карантин. Хотілося б детальніше розглянути реалії існування медичної практики, яка сьогодні знаходиться в унікальному становищі — з одного боку, як і будь-який бізнес, потерпає від карантину, а з іншого  — саме вона на «передовій» боротьби з коронавірусною хворобою. Постанова Кабінету Міністрів України № 211 від 11 […]

Налоги в карантин — надо платить

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3275 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-2019». В пояснительной записке говорится, что из-за пандемии стремительно падает деловая и экономическая активность, документ ставит целью уменьшить это негативное влияние. Первое, на что авторы законопроекта постарались […]

Частная медицина и НСЗУ

5 февраля 2020 года было принято Постановление Кабинета Министров Украины № 65 «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году», и стало понятно, что реформа специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи все-таки стартует 1 апреля. Несмотря на то, что утвержденный порядок реализации программы медицинских гарантий (ПМГ) вызывает ряд вопросов, а порой и […]

Двойное «но»

Работа на карантине

Юридическая консалтинговая компания «ДЕ-ЮРЕ» системно работает со многими отечественными и зарубежными средствами массовой информации, предоставляя профессиональные мнения и комментарии по различным актуальным вопросам правовой жизни нашего государства. В последнее время основные вопросы от специалистов в сфере права и обывателей связаны с особенностями правового урегулирования различных сфер общественной жизни в период карантина, объявленного Кабинетом Министров Украины […]

Оподаткування при операціях з оренди нерухомості

Оренда нерухомого майна – один із найпоширеніших видів правочинів. Окрім того, що майже кожний бізнес не може обійтися без оренди приміщень, сам вид такої діяльності є дуже поширеним самостійним бізнесом. Інвестування у нерухоме майно з метою передачі його в оренду є досить привабливим, оскільки забезпечує захист інвестицій і при цьому надає дохід, який у певній […]

Трансплантологія: останні зміни та перспективи для приватної медицини

Однією з найбільш обговорюваних у медичній спільноті тем наразі є нова система фінансування медичної допомоги на різних рівнях. Не оминули зміни навіть таку складну та специфічну сферу як трансплантологія. Наприкінці 2019 року було прийнято низку змін до законодавства, що регулює трансплантацію анатомічних матеріалів людині, зокрема й таких, які відкривають можливості для застосування цього методу у […]

Аренда в карантин. Как бизнесу договорится об отсрочке платежей

Эпидемия COVID-19 стала настоящим испытанием для малого и среднего бизнеса. Вследствие строгого карантина многие собственники кафе, ресторанов, кинотеатров, салонов красоты и других остаются без работы и клиентов, теряют прибыль, возможность оплачивать зарплаты сотрудникам, услуги поставщикам, кредиты банкам, а главное — аренду помещений, которая является львиной долей всех затрат. С целью поддержать малый и средний бизнес […]

Круглый стол: Актуальные вопросы медицинского права

13 марта в 16:30 на базе Medical Hub Odrex состоится круглый стол «Актуальные вопросы медицинского права», организатором которого выступает Одесское отделение Ассоциации юристов Украины при поддержке Юридическо-консалтинговой компании «Де-юре». Специалисты в медицинском праве подготовили интересные доклады, которые являются актуальными как для практикующих юристов, так и для врачей и представителей медицинского бизнеса. Участие в мероприятии бесплатное […]

VIII форум ААУ «Адвокатура. Формула успеха»

Форум объединяет тех, кто является успешным игроком на рынке юридических услуг и желает закрепить свои позиции, и новичков, стремящихся узнать все тонкости, чтобы избежать ошибок на старте. Вопросы к обсуждению: Тенденции юридических практик Перспективы бутиковых компаний Коллаборации и cross selling для клиента Значение репутации адвоката и компании Стратегию работы в регионах и с клиентами-иностранцами WOM-маркетинг […]

19.02.2019

Правила выплат дивидендов и получение кредитов от нерезидентов

нет

Выплата дивидендов.

Главной целью любого бизнеса является получение прибыли, которая выступает показателем финансовой успешности предприятия.

Согласно законодательства Украины дивиденды являются частью прибыли, которую получают участники по результатам хозяйственной деятельности предприятия в пределах, соответствующих доли в уставном капитале.

Дивиденды могут быть выплачены как за счет чистой прибыли, полученной по результатам отчетного года, так и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В то же время в акционерных обществах при отсутствии или недостаточности чистой и/или нераспределенной прибыли дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются за счет резервного капитала акционерного общества или специального фонда.

В какой форме выплачиваются дивиденды?

Форма для выплаты дивидендов предусмотрена как в денежной, так и натуральной форме, при этом натуральная форма выплат дивидендов имеет ограничения.

Для акционерных обществ натуральная форма выплат запрещена и может осуществляться только в денежной форме. Если предприятие, начисляет дивиденды, или лицо, получающее дивиденды, являются плательщиками единого налога, то выплачивать в натуральной форме также нельзя, поскольку для них операции в не денежной форме запрещены условиями упрощенной системы налогообложения. В других случаях натуральная форма дивидендов правомерна, если в Уставе или решении владельцев это предусмотрено.

Так же, следует учитывать, что бухгалтерским учетом предусмотрено начисление дивидендов в денежной форме, после чего следует продажа определенных активов с проведением взаимозачета между собственниками и предприятием с уплатой всех налогов.

Каким образом распределяется прибыль?

Существует обязательный порядок, при котором распределяется прибыль. Данный порядок определяется в уставных документах хозяйственного общества, который определяет периодичность начисления и выплаты дивидендов, форму выплат, размер дивидендов для владельцев привилегированных акций. При этом, решение о выплате дивидендов и их размере принимается высшим органом управления предприятием — общим собранием участников (акционеров, собственников). Общее собрание вправе распределять прибыль, полученную предприятием. Что значительно отличается от условий, предусмотренных для акционерных обществ, а именно, собрание которых считается правомочным, если на собрании зарегистрировались акционеры, в совокупности владеющими более 50 % акций.

Как следует оформлять решение собрания о выплате дивидендов?

Решение общего собрания о выплате дивидендов оформляется протоколом, в котором обязательно указывается информация о сумме прибыли, которая распределяется на выплату дивидендов, период за который распределяют такую прибыль, размер дивидендов, сроки и формы выплат.

Что касается вопроса сроков выплат дивидендов, следует учитывать, что в акционерных обществах установлено, что дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются раз в год. При этом выплаты дивидендов по простым акциям, участникам остальных хозяйственных обществ не определено законодательством, следовательно, уставом предприятия может быть установлено срок для выплаты дивидендов как ежеквартально, так и ежемесячно.

Размер дивидендов в акционерных обществах по простым акциям устанавливается общим собранием акционеров. Для владельцев привилегированных акций размер дивидендов всех классов всегда фиксированный и прописывается в уставе акционерного общества. В других хозяйственных обществах размер дивидендов устанавливается обычно по решению общего собрания участников.

Следует отметить, что законодательством определена ответственность за невыплату или несвоевременную выплату дивидендов. Учитывая то, что обязательства по выплате дивидендов принадлежит к денежным, за его нарушение для предприятия наступают последствия, в виде уплаты долга с учетом инфляции и 3% годовых.

Кредит от нерезидента: особенности валютного надзора с 07.02.2019 г.

Национальным банком 2 января 2019 принят ряд нормативно-правовых актов новой системы валютного регулирования, которая предусматривает снятие части ограничений в соответствии с Законом Украины «О валюту и валютные операции».

Постепенное снятие всех валютных ограничений и переход к режиму свободного движения капитала будет происходить в зависимости от темпов улучшения макроэкономических условий в Украине, а также принятие ряда законов, направленных, в частности, на предупреждение оттока капитала из страны.

С четом внесенных изменений в законодательстве, Национальным банком было обращено внимание на особенности осуществления банками валютного надзора за осуществлением расчетов по кредитным договорам / договорам займа, заключенным между резидентами — заемщиками и нерезидентами-кредиторами, в условиях отмены с 7 февраля 2019 требования соблюдения установленной Национальным банком максимальной процентной ставки по таким договорам.

Порядок осуществления расчетов по кредитным договорам с нерезидентами урегулирован, в частности, Положением о порядке предоставления банками Национальному банку Украины информации по договорам, предусматривающим исполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами-кредиторами по привлеченным резидентами кредитам, займами (далее — Положение № 6) и положением о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях (далее — Положение № 8).

В соответствии с Положением № 6 вводится уведомительная процедура, по которой информация о кредитных договорах с нерезидентами предоставляется банками в Национальный банк, в том числе на основании обращения резидента к фактического проведения валютных операций по таким договорам.

Положение № 8 устанавливает обязанность банков осуществлять дополнительный анализ, в частности валютных операций, по кредитным договорам с нерезидентами, по которым у банка могут возникать сомнения по поводу несоответствия стоимости внешнего привлечения по отдельному договору кредитования рыночным условиям (далее — индикатор номер 24).

В случае если при осуществлении банком анализа валютных операций клиента по кредитному договору с нерезидентом в соответствии с требованиями Положения № 8 установлено наличие индикатора номер 24, а также есть основания полагать, что любой другой участник валютной операции по соответствующему договору является связанным с клиентом лицом, банк должен осуществить углубленный анализ таких операций, поскольку наличие двух этих условий одновременно может свидетельствовать о возможном привлечении средств и расчеты, не связанные с реальной хозяйственной деятельностью клиента, а так же повышает риски оттока капитала из Украины.

 

 

Руководитель налоговой практики ЮКК «ДЕ – ЮРЕ»
Орловская Валерия

Автор: VIII форум ААУ «Адвокатура. Формула успеха»

Уважаемые читатели! Публикации на этом сайте носят информационный, справочный или рекомендательный характер, и отражают точку зрения и мнение авторов. Материал, содержащийся в статьях / комментариях / публикациях, является актуальным на момент создания и публикации, но мы не гарантируем, что правила, рекомендации, процедуры и законодательство, использованные и описанные в материале, актуальны на момент, когда вы ознакомились с ними. Авторы не несут ответственности за последствия применения содержания статей / комментариев / публикации без заключения договора об оказании услуг. Для получения консультации по вашему вопросу напишите нам на info@de-jure.ua, и с вами свяжется юрист.