Школа за два кроки від дому. Гарантії та прозорі вільні місця.


Ваша дитина хоче навчатися в протилежному кінці міста, і на те є свої причини: потрібний профіль, класна школа та колектив. Однак таке право школяр матиме тільки тоді, якщо у закладі є вільні місця. Навести порядок із зарахуванням до шкіл, гімназій,

Eng
Ua

Ru

Школа за два кроки від дому. Гарантії та прозорі вільні місця.


24 апреля 2018

Ваша дитина хоче навчатися в протилежному кінці міста, і на те є свої причини: потрібний профіль, класна школа та колектив. Однак таке право школяр матиме тільки тоді, якщо у закладі є вільні місця. Навести порядок із зарахуванням до шкіл, гімназій, ліцеїв збирається МОН. Раніше учнів приймали за конкурсом. Тепер базовим стане принцип територіальної доступності. Метою зарахування першокласників до ближньої школи ініціатори називають розподіл навантаження на вчителів та класи до 30 дітей.

Новий проект МОН спровокував цілу дискусію. Що з цього приводу скажуть юристи? Чи не порушуються права дитини на освіту? На запитання https://www.rbc.ua/відповідає Владислав Мартинчук, молодший юрист ТОВ «ЮКК Де-Юре».

Міністерство освіти і науки України 5 березня цього року опублікувало на своєму сайті проект наказу «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». Проект винесений на громадське обговорення. Вже зараз учителі, батьки, школярі неоднозначно відгукуються про новації.

Цим наказом скасовується зарахування дітей до закладів початкової (1-4 клас), базової (5-9 клас) чи профільної середньої освіти на основі конкурсного відбору. Натомість, планується зараховувати дітей до таких закладів, виходячи із наявної кількості навчальних місць у закладі освіти та пріоритету зарахування певних категорій дітей.

У першу чергу передбачається зараховувати дітей, які проживають на території обслуговування закладу освіти, є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі чи є дітьми працівників цього закладу освіти. Якщо у закладі освіти залишаються вільні місця, до нього можуть бути зараховані інші діти, у тому числі ті, які проживають на території обслуговування інших закладів освіти.

Теоретично діти можуть здобувати освіту у будь-якому закладі початкової, базової чи профільної середньої освіти. На практиці реалізація цієї можливості залежить від наявності у такому закладі освіти вільних місць. Положення пропонованого порядку відповідають змісту статті 53 Конституції України, якою в тому числі закріплена обов’язковість повної загальної освіти та доступність дошкільної, повної загальної середньої у державних і комунальних навчальних закладах. Це означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, крім того, держава має створити можливості для реалізації цього права.

Виконання цього обов’язку держави передбачає як створення необхідної матеріальної бази (організація навчальних закладів, забезпечення їх навчальними матеріалами тощо), так і встановлення загальнообов’язкових правил прийому учнів до таких закладів, їхнє навчання, переведення учнів із одного закладу освіти до іншого, їхнє виключення тощо. Держава має право організовувати прийом учнів, надаючи певним категоріям пріоритет зарахування. Це має бути обґрунтовано об’єктивними обставинами задля оптимізації навчального процесу.

Що ми отримаємо на практиці? Давайте проаналізуємо правомірність першочергового зарахування дітей за територіальним принципом та іншими названими критеріями.Чи не суперечать вони законодавству України? Положення статті 24 Конституції України гарантують рівність конституційних прав громадян (право на освіту є конституційним правом). Крім того, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками місця проживання чи соціального походження особи.

Пропонований порядок не встановлює обмежень права дитини на здобуття освіти – заява про зарахування може бути подана до будь-якого навчального закладу, незалежно від його місцезнаходження. Що ж до привілеїв, то слід виходити з того, що кожна дитина має можливість першочергового вступу принаймні в один заклад початкової, базової чи профільної середньої освіти, на території якого вона проживає. За таких умов, пропонований порядок забезпечує рівність прав та свобод учнів. З аналогічних міркувань можна стверджувати, що пропоновані зміни відповідають положенням частини другої статті 3 Закону України «Про освіту».

Загалом, пропонований міністерством порядок має свої переваги у порівняні з попереднім. Процедура прийому стане більш прозорою, оскільки передбачений вичерпний перелік об’єктивних критеріїв для першочергового зарахування учнів. Якщо ж до закладу зарахують учня, у якого немає підстав для першочергового зарахування, натомість відмовлять дитині, яка має такі підстави, можна буде порушувати питання про дотримання навчальним закладом порядку прийому учнів. Навчальні заклади будуть зобов’язані своєчасно публікувати інформацію про наявні вільні навчальні місця. Ця інформація буде розміщуватися на сайті закладу освіти або на сайті місцевого управління освіти.

Встановлення першочерговості зарахування учнів, які проживають на території обслуговування закладу освіти, сприятиме реалізації загального права на повну середню освіту. Фактично це стане гарантією можливості навчання учня принаймні в одному закладі середньої освіти на території проживання. Передбачається, що новий порядок унормує навантаження учителів, що початкова школа не матиме перекосів із наповненням класів. Досить часто ті класи «тріщать», а вчитель не може впоратися з галасливою малечею. Який там навчальний процес? Із 1 вересня цього року початкова школа переходить на нові стандарти навчання.Це абсолютно новий підхід та якість занять.

 

Молодший юрист ЮКК «Де-Юре» Владислав Мартинчук.