Щукіна
Наталія

юрист

10.03.2021 | Ця стаття доступна російською мовою

Усе про індивідуальні податкові консультаціїї

Податковим кодексом України у статті 14 передбачено, що індивідуальною податковою консультацією є роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

Отже, із самого визначення індивідуальної податкової консультації випливає, що вона є роз’ясненням, стосується питань практичного використання норм законодавства, реєструється в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій.

Верховний Суд неодноразово зазначав, що індивідуальна податкова консультація не може зводитися до цитування норм законодавства (наприклад, у рішенні від 3 грудня 2020 року у справі № 805/112/16-а — https://reyestr.court.gov.ua/Review/93268174), і має давати відповіді на питання, як саме діяти платнику, як саме застосовувати ту чи іншу норму права. Фактично, індивідуальна податкова консультація має бути допомогою платнику податків та викладенням позиції контролюючого органу стосовно практичного застосування положень законодавства.

Напевно, усі юристи стикалися з такими відповідями органів державної влади, які не просто не вирішували поставлених питань, а навіть не містили у собі будь-якого висновку чи узагальнення процитованих норм права. Перспектива оскарження таких «відписок» доволі невизначена, у той час як оскаржити індивідуальну податкову консультацію, що не відповідає вимогам до неї, цілком можливо, про що переконливо свідчить судова практика.

У той же час, хотілося б звернути увагу на те, що і питання у зверненні на отримання індивідуальної податкової консультації мають бути сформульовані таким чином, щоб вони стосувалися саме порядку дій платника податків, конкретних життєвих обставин, у яких платник самостійно не може вирішити, як застосувати норму права. Якщо платника податків цікавлять теоретичні питання або ж просто викликають обурення деякі норми чинного законодавства, більш доцільним є подати запит або звернення, відмінне від звернення на отримання індивідуальної податкової консультації, оскільки у наданні такої консультації буде цілком правомірно відмовлено.

Пунктом 52.3. статті 52 ПК України передбачено, що за вибором платника податків індивідуальна консультація надається в усній, у паперовій або електронній формі. При цьому пункт 52.4. статті 52 передбачає реєстрацію в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій лише консультацій, наданих у паперовій або електронній формі. Отже, наявна колізія щодо того, чи є усно надана консультація індивідуальною податковою консультацією взагалі, якщо фактично відсутність реєстрації робить її такою, що не підпадає під визначення індивідуальної податкової консультації, надане у 14 статті кодексу? Зрозуміло, що для платника податків дане питання не є принципово важливим, оскільки у будь-якому випадку консультація, надана в усній формі, не є підставою для звільнення відповідальності, задля чого, врешті-решт, і отримуються більшість консультацій.

Платник податків не обмежений у виборі податкової, до якої звернутися за консультацією, головне – виконати закріплені законом вимоги до запиту. Так, він може звернутися і до територіального органу ДПС (Головного управління ДПС у області), і безпосередньо до ДПС. Усну консультацію можна отримати і у податковій інспекції, проте у даному випадку вона не захищатиме інтереси платника податків у разі, якщо думка податкової щодо застосування тих чи інших норм зміниться, що трапляється доволі часто.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити:

  • найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
  • код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

— зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);

підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис;

дату звернення.

Цікаво, що формулювання пункту 52.1. статті 52 ПК України не передбачає усної форми звернення на отримання індивідуальної податкової консультації. Тобто навіть у випадку, коли платник податків обирає отримати консультацію усно, звернення повинно бути подане в електронній або письмовій формі.

Податковим кодексом передбачено, що індивідуальна податкова консультація надається протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання звернення. При цьому строк надання консультації може бути продовжено до 15 календарних днів у випадку, якщо ДПС «не схвалює» індивідуальну податкову консультацію, підготовану територіальним органом і готує відповідну консультацію самостійно. У будь-якому випадку строк надання індивідуальної податкової консультації не може перевищувати 40 календарних днів, і про продовження 25-денного строку обов’язково повідомляється платник податків.

Індивідуальна податкова консультація є правовим актом індивідуальної дії і може бути оскаржена платником податків до суду.

Щодо звільнення від відповідальності на підставі використання індивідуальної податкової консультації, то тут з 2021 року для платників податків діють нові правила. Так, у попередній редакцій ПК України передбачалося звільнення від відповідальності, у тому числі фінансової, якщо платник податків керувався роз’ясненнями, наданими у індивідуальній податковій консультації. З 1 січня 2021 року платники податків звільняються від фінансової відповідальності. Отже, якщо за дії чи бездіяльність платника податків передбачено інший вид відповідальності, окрім фінансової, — наприклад, кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків — то наявність індивідуальної податкової консультації жодним чином йому не допоможе.

Окрім того, раніше підставою для звільнення була індивідуальна податкова консультація, надана у письмовій формі, наразі  — консультація у паперовій або електронній формі. У будь-якому разі індивідуальна податкова консультація повинна бути зареєстрована у єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.

Як і раніше, платник податків, що діяв на підставі індивідуальної податкової консультації, не звільняється від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного Податковим кодексом.

Автор: Щукіна Наталія

Шановні читачі! Публікації на цьому сайті носять інформаційний, довідковий або рекомендаційний характер, і відображають думку та думку авторів. Матеріал, що міститься у статтях / коментарях / публікаціях, є актуальним на момент створення та публікації, але ми не гарантуємо, що правила, рекомендації, процедури та законодавство, використані та описані у матеріалі, актуальні на момент, коли ви ознайомилися з ними. Автори не несуть відповідальності за наслідки застосування змісту статей/коментарів/публікації без укладання договору про надання послуг. Для отримання консультації з вашого питання напишіть нам на info@de-jure.ua, і зв'яжеться з вами юрист.