Никита
Буров

юрист

15.07.2019

Як на українців вплине закон про мову?

 

Що принципово змінюється для приватного бізнесу у зв’язку зі вступом в силу Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

У першу чергу необхідно наголосити, що Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (надалі за текстом також – Закон України №2704-VIII) встановлює обов’язок для закладів харчування, магазинів та інших представників бізнесу в здійснювати обслуговування споживачів саме українською мовою.

Так, відповідно до частини 2 статті 30 Закону України №2704-VIII всі підприємства, установи та організації здійснюють обслуговування та надають будь-яку інформацію про товари та послуги державною мовою. Виключенням щодо мовного обов’язку може стати лише особисте прохання клієнта, у зв’язку з чим його персональне обслуговування може здійснюватися будь-якою іншою мовою, прийнятною для сторін.

Положення Закону України №2704-VIII щодо обов’язкового застосування української мови поширюється в тому числі і на здійснення обслуговування споживачів за допомогою мережі Інтернет: через інтернет-магазини та інтернет-каталоги. Так, частина 4 статті 30 Закону України №2704-VIII зазначає, що суб’єкти електронної комерції, зареєстровані в Україні, під час своєї діяльності та в разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов’язані забезпечити надання необхідної інформації державною мовою.

Безумовно, допускається наявність іншомовних версій, проте україномовна версія повинна містити не менше контенту та завантажуватися за умовчанням.

Які норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» вступили в силу, а які мають відстрочку.

Конституція України та інші спеціальні нормативно-правові акти визначають порядок та стадії законодавчого процесу. Так, відповідно до статті 94 Конституції України закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

У прикінцевих та перехідних положеннях Закону України №2704-VIII зазначається, що Закон набирає чинності через два місця з дня його опублікування. Враховуючи той факт, що текст Закону офіційно було опубліковано 16 травня 2019 року – дата набрання ним чинності припадає на 16 липня 2019 року.

Разом з цим, окремі положення Закону України №2704-VIII, що стосуються бізнесу, дійсно набирають чинності через деякий час, а саме норми щодо:

  • Обов’язкового видання (перекладу) на українську мову усіх веб-сайтів, сторінок в соціальних мережах підприємств, що реалізують товари і послуги в Україні, набудуть чинності через 3 роки (з 17 липня 2022 року);
  • Обов’язкового застосування українськспоживачів набувають чинності через 18 місяців (з 17 січня 2021 року);
  • Обов*язкового застосування української мови, як обов’язкової у проектній та технічній документації набувають чинності через 1 рік (з 17 липня 2020 року);
  • Обов*язкового застосування української мови у рекламі, набувають чинності через 6 місяців (з 17 січня 2020 року);
  • Обов*язкового застосування української мови як мови документів закладів охорони здоров’я про стан здоров’я, мови діловодства в закладах охорони здоров’я набувають чинності через 1 рік (з 17 липня 2020 року);
  • Обов*язкового застосування української для статутних документів, листування та звітності юридичних осіб, громадських організацій, політичних партій набувають чинності через 1 рік (з 17 липня 2020 року).

Які наслідки будуть для бізнесу за невикористання української мови в своїй діяльності (при маркуванні продукції, при обслуговуванні клієнтів)? Який розмір штрафів передбачено і за що?

За порушення положень Закону України №2704-VIII передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, Розділ IX Закону України №2704-VIII вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі за текстом також – КУпАП) шляхом доповнення його статтею 188-52 та 188-53.

Так, передбачена Законом України №2704-VIII стаття 188-52 КУпАП встановлює, що порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим і органах місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях, інших суб’єктах господарювання державної і комунальної форми власності, у судочинстві та діловодстві у судах України, в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, на державному кордоні України, у процесі виборів та референдумів, у міжнародних договорах України — тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше (5100-6800 гривень).

Порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо застосування державної мови у сфері освіти, науки, культури, книговидання, у користувацьких інтерфейсах комп’ютерних програм та веб-сайтів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної і проектної документації, реклами, охорони здоров’я, спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, транспорту — тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше (3400-5100 гривень).

У свою чергу передбачена Законом України 2704-VIII стаття 188-53 КУпАП встановлює за повторне невиконання законних вимог уповноваженого із захисту державної мови – штраф на посадових осіб від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень).

Однак, адміністративну відповідальність за порушення Закону України 2704-VIII відклали на три роки. За цей час безкоштовно в усіх областях України будуть створенні центри, які навчатимуть української мови.

 

Як буде здійснюватися контроль за використанням української мови підприємцями, і яким чином?

Контроль за застосуванням державної мови здійснюватиметься з боку Уповноваженого із захисту державної мови. Так, стаття 49 Закону України №2704-VIII зазначає, що з метою сприяння функціонуванню української мови як державної у сферах суспільного життя діє Уповноважений із захисту державної мови, завданням якого є захист української мови та прав громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя.

Відповідно до статті 50 Уповноваженого із захисту державної мови призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України.

Згідно зі статтею 53 Закону України №2704-VIII Уповноважений із захисту державної мови здійснює державний контроль за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форм власності, їхніми посадовими та службовими особами, а також громадськими об’єднаннями, політичними партіями та іншими юридичними особами, їхніми посадовими особами.

За наявністю потреби з метою здійснення покладених обов’язків Уповноважений із захисту державної мови може залучити в тому числі працівників Національної поліції.

Процедура безпосереднього контролю за дотриманням застосуванням державної мови у сферах суспільного життя встановлюється у статті 54 Закону України  №2704-VIII. Так, кожна особа має право звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови або інших органів, що уповноважені здійснювати захист і контроль щодо застосування державної мови, зі скаргою про порушення вимог Закону України №2704-VIII та щодо усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

У такій скарзі особи має бути зазначено бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги. Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. Скарга розглядається протягом 10 робочих днів.

В окремих випадках Уповноважений із захисту державної мови здійснює державний контроль за власною ініціативою.

Уповноважений, його представник за результатами здійснення контролю за застосуванням державної мови складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови.

 

 

юрист ЮКК «Де-Юре»

Буров Микита

 

 

Уважаемые читатели! Публикации на этом сайте носят информационный, справочный или рекомендательный характер, и отражают точку зрения и мнение авторов.
Материал, содержащийся в статьях / комментариях / публикациях, является актуальным на момент создания и публикации, но мы не гарантируем, что правила, рекомендации, процедуры и законодательство, использованные и описанные в материале, актуальны на момент, когда вы ознакомились с ними.
Авторы не несут ответственности за последствия применения содержания статей / комментариев / публикации без заключения договора об оказании услуг.
Для получения консультации по вашему вопросу напишите нам на info@de-jure.ua, и с вами свяжется юрист.
Автор: Никита Буров

Уважаемые читатели! Публикации на этом сайте носят информационный, справочный или рекомендательный характер, и отражают точку зрения и мнение авторов. Материал, содержащийся в статьях / комментариях / публикациях, является актуальным на момент создания и публикации, но мы не гарантируем, что правила, рекомендации, процедуры и законодательство, использованные и описанные в материале, актуальны на момент, когда вы ознакомились с ними. Авторы не несут ответственности за последствия применения содержания статей / комментариев / публикации без заключения договора об оказании услуг. Для получения консультации по вашему вопросу напишите нам на info@de-jure.ua, и с вами свяжется юрист.