Никита
Буров

юрист

21.10.2019

Як переконати власника бізнесу обрати медіацію, а не суд

Медіація завжди була демонстрацією справжньої сили комунікації. Саме тому, напевно, основною її перевагою цілком виправдано варто вважати вже безпосередню можливість ефективного мирного врегулювання спору шляхом побудови конструктивного спілкування.

Так, сьогодні у багатьох випадках учасники спірних правовідносин єдиним можливим варіантом спершу вбачають виключно звернення до суду, який на їх думку має розставити всі крапки над «і». На жаль, окрім певних фінансових та часових втрат, саме з цього моменту інколи й закріплюється вже остаточне псування відносин, часто не залишаючи навіть шансів на їх відновлення. Задля уникнення таких неприємних недоліків судового врегулювання сторони конфлікту дедалі більше звертаються до альтернативи – медіації.

Справедливо буде зазначити, що ефективність медіації як альтернативного способу вирішення спору напряму залежить від майстерності самого медіатора, в тому числі на перших стадіях його роботи зі сторонами, коли в кожному окремому кейсі варто вдало продемонструвати базові переваги цього способу. До таких переваг справедливо відносяться:

 

  1. Конфіденційність вирішення конфлікту.

Враховуючий те, що результати розгляду судової справи є відкритими для безоплатного цілодобового доступу у державному реєстрі судових рішень, медіація показово відрізняється своїм конфіденційним характером.

 

  1. Гнучкість та мобільність у прийнятті рішень.

При врегулюванні сторони вільні приймати будь-які рішення, що не суперечать нормам чинного законодавства задля вирішення спірного питання: самостійно визначати бажані строки,  призупиняти процес врегулювання, надавати додатковий час для вирішення другорядних питань, формувати перелік питань, що потребують вирішення, тощо.

 

  1. Контроль за процесом вирішення суперечки.

Разом з мобільністю та гнучкістю сторонам  надається й можливість безпосереднього контролю за проведенням медіації, оскільки такий процес проходиться у порядку та на умовах, що визначають та погоджують самі учасники конфлікту.

 

  1. Заощадження часу та грошових коштів.

Станом на сьогодні суди значно перенавантажені, що не дозволяє зробити розгляд справ швидким та оперативним. Окремо судовий процес вимагає й певних фінансових ресурсів на сплату судового збору, різноманітних юридичних послуг в першій, другій та третій інстанціях, в той час коли витрати при медіації можуть обмежуватися сплатою погодженої сторонами винагороди медіатора.

 

  1. Кінцеве рішення.

Знаковою відмінністю медіації у порівнянні з судовим процесом є перевага взаємовигідного для всіх рішення над войовничою стратегією «win-lose». Більш того, завдяки роботі саме з інтересами та потребами сторін можливим стає досягнення по-справді нестандартних рішень, які є не можливі в класичному судовому процесі, оскільки саме в медіації учасники не обмежені початковим вимогам та предмету спору.

Оформлення угоди про врегулювання спору шляхом медіації –  кінцевого рішення, що було досягнуто в процесі медіації, кожного разу в певних аспектах може відрізнятися; все залежить від того, що передувало процесу врегулювання (наприклад, чи було відкрито судове або виконавче провадження)  та яке саме рішення прийняли сторони (чи потрібно подальше звернення до суду або ж нотаріальне оформлення). Така фінальна угода може містити, в тому числі, і перелік дій, які сторони додатково мають вчинити задля закріплення фінальних результатів медіації (наприклад, необхідність подати заяву до суду про відмову чи визнання позову або ж звернутися до Державної виконавчої служби чи приватного виконавця з заявою про відмову від примусового виконання рішення суду тощо).

Одразу потрібно застерегти, що у свої діяльності задля створення необхідної атмосфери та умов подальшої якісної роботи медіатор послідовно застосовує спеціальні інструменти, одним з яких є тест на реалістичність. Так, кожне рішення сторін має бути проаналізовано на ймовірність та можливість його виконання; у випадку незадовільного висновку медіатор не підведе його до оформлення.

Автор: юрист практики медичного права Микита Буров

 

Автор: Никита Буров

Уважаемые читатели! Публикации на этом сайте носят информационный, справочный или рекомендательный характер, и отражают точку зрения и мнение авторов. Материал, содержащийся в статьях / комментариях / публикациях, является актуальным на момент создания и публикации, но мы не гарантируем, что правила, рекомендации, процедуры и законодательство, использованные и описанные в материале, актуальны на момент, когда вы ознакомились с ними. Авторы не несут ответственности за последствия применения содержания статей / комментариев / публикации без заключения договора об оказании услуг. Для получения консультации по вашему вопросу напишите нам на info@de-jure.ua, и с вами свяжется юрист.