Як приватній клініці отримати фінансування від HСЗУ


  З прийняттям Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» для приватної медицини відкрилась нова можливість – надання послуг за державний кошт. Як скористатися цією можливістю, та що передбачає партнерство з Національною службою здоров’я України, розглянемо далі.  

Eng
Ua

Ru

Як приватній клініці отримати фінансування від HСЗУ


19 февраля 2019

 

З прийняттям Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» для приватної медицини відкрилась нова можливість – надання послуг за державний кошт. Як скористатися цією можливістю, та що передбачає партнерство з Національною службою здоров’я України, розглянемо далі.

 

Приватні заклади охорони здоров’я, а також фізичні особи-підприємці, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, можуть укласти договір з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) щодо надання первинної допомоги населенню. Наразі триває третя хвиля укладання договорів. Перелік послуг, що входять до первинної медичної допомоги, є нормативно закріпленим, як власне і вимоги до надавачів таких послуг. Порядок укладення договорів передбачає наступну процедуру: НСЗУ розміщує оголошення про укладення договорів – заклади та ФОП подають заяви про укладення договорів – сторони укладають договір. Розглянемо її детальніше.

Оголошення про укладення договорів розміщується на офіційному сайті НСЗУ. Воно містить умови щодо послуг, які мають надаватися, строку подання заяв, форми та порядку подачі заяв (так, у третю хвилю вони значно відрізняються від попередніх) та документів, які мають бути подані потенційними надавачами послуг.

Які умови треба виконати, щоб успішно подати заяву?

Хоча це і здається очевидним, перше, на що слід звернути увагу – це наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та відповідних спеціальностей у ній. Для «первинки» це загальна практика-сімейна медицина, терапія, педіатрія. Ви можете мати усі ці спеціальності, одну або дві. За кожною заявленою спеціальністю має бути працевлаштований хоча б один лікар. Ліцензія має бути чинною на момент подання заяви про укладення договору та власне на момент укладення договору. Проте я б радила звертати увагу і на строк дії ліцензії, якщо вона є строковою, адже у разі закінчення строку її дії ви не зможете надавати послуги і, відповідно, отримувати кошти. Також заклад повинен мати матеріально-технічне оснащення відповідно до Примірного табелю, затвердженого Наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148.

Керівник закладу повинен отримати електронний цифровий підпис. Важливо, що це саме підпис керівника закладу охорони здоров’я, а не просто фізичної особи, у ньому має відображатися назва та ідентифікаційний код юридичної особи, посада та ПІБ керівника. Без отримання підпису подати заяву та укласти договір буде неможливо.

І заклад, і лікарі, що надаватимуть послуги, повинні бути зареєстровані у системі eHealth. Реєстрація у eHealth може проведена через будь-яку медичну інформаційну систему, яка має відповідні технічні можливості (з переліком МІС можна ознайомитися на порталі eHealth). Процедура реєстрації нетривала та нескладна, проте закликаю Вас максимально уважно вносити усі дані, адже згодом система автоматично формуватиме додатки до договору, проекти додаткових угод та звіти. Крім того, у третю хвилю подання заяви можливе лише через медичну інформаційну систему.

Якщо ви самостійно не надаєте усі послуги, що включені до послуг первинної медичної допомоги, станом на дату подання заяви про укладення договору з НСЗУ у вас має бути укладений договір із залученою особою (найчастіше це лабораторії). Залучена особа не повинна укладати окремий договір з НСЗУ, і відповідальність за дотримання нею вимог щодо якості наданих послуг лежить на вас.

Важливо звернути увагу також на статутні документи. Якщо керівник закладу має обмеження на укладення договорів на певні суми, потрібно буде подбати про надання дозволу на укладення договору з НСЗУ від засновників. Крім того, перевірте відповідність назви посади керівника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, медичній інформаційній системі та в електронному цифровому підписі.

Подавати заяву на укладення договору краще завчасно, щоб мати можливість виправити помилки, якщо такі будуть. Іноді трапляються суто технічні проблеми, тому залишати подачу заяви на останній день – ризиковано. Стан розгляду заяв відображається на офіційному сайті НСЗУ.

Після успішного подання заяви відбувається укладення договору. Договір укладається в електронній формі, важливо лише вчасно отримувати листи, повідомлення та чітко виконувати надані в них інструкції. Так, наприклад, у другу хвилю система eHealth не застосовувалася як засіб документообігу, як це передбачено законом, і подання заяви, укладення договору, внесення змін до нього відбувалося шляхом листування через електронну пошту. Іноді на лист треба було зреагувати майже негайно.

У додатку до договору буде вказана орієнтовна ціна договору. Звертаю увагу, що вона є саме орієнтовною, і коригуватиметься в залежності від кількості поданих декларацій. Оплата послуг проводиться щомісяця на підставі звіту про обсяг медичних послуг (фактично – про кількість поданих декларацій), який подається до НСЗУ до 5 числа кожного місяця. На даний час сформований звіт надсилається надавачам на пошту для підпису, проте у майбутньому формування та подача таких звітів відбуватиметься у системі eHealth. Важливо: до того моменту, поки не активована хоча б одна декларація, система «не бачить» місце надання послуг та лікаря для цілей договору. Отже, якщо в січні у вас з’являється новий лікар «первинки», для того, щоб з лютого отримувати кошти за послуги, які він надає, необхідно активувати в системі хоча б одну декларацію про вибір цього лікаря.

Оплата відбувається за поточний місяць, тобто у січні формується звіт та проводиться оплата за січень. Для правильного нарахування коштів у наступному місяці рекомендуємо впевнитися, що станом на 25 число поточного місяця усі наявні місця надання послуг та декларації внесені до системи eHealth. Розмір річної оплати за кожного пацієнта визначається на підставі встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів залежно від віку пацієнта. Так, у 2018 році тариф становить 370 гривень, а коригувальний коефіцієнт для вікової групи, наприклад, від 0 до 5 років – 4, отже, за рік заклад отримає за такого пацієнта 370х4=1480 гривень. Сума оплати за місяць визначається як 1/12 від добутку кількості пацієнтів, що подали декларації станом на 1 число місяця, та застосовних тарифів та коригувальних коефіцієнтів.

 

Отже, на які ключові моменти слід звернути увагу:

  1. Наявність спеціальностей «первинки» у ліцензії, наявність працевлаштованих лікарів, що надаватимуть послуги, наявність матеріально-технічного оснащення.
  2. Наявність та правильність електронного цифрового підпису керівника закладу.
  3. Реєстрація закладу та лікарів у eHeath, коректність даних.
  4. Контактні дані, зазначені у заяві та договорі, повинні давати змогу оперативно зв’язатися з вами, електронну пошту потрібно перевіряти регулярно.
  5. Потрібно своєчасно підписувати ЕЦП лікаря декларації та вносити їх в систему.
  6. Заяву про укладення договору та інші документи слід подавати завчасно, щоб мати можливість виправити помилки.

 

Сподіваємося, процес укладення договору з НСЗУ пройде для вас безболісно та успішно!

 

 

Юрист Юридичної консалтингової компанії «Де-Юре»
Ляшенко Наталя